Specjalizujemy się w wykonywaniu ekspertyz budowlanych ocen stanu technicznego budynków projektach modernizacji i wzmacnianiu konstrukcji budynków. Wykonujemy projekty rozbudowy i nadbudowy. Nasi rzeczoznawcy wykonują ekspertyzy i oceny stanu technicznego w związku z wystąpieniem m.in.: – nadmiernych ugięć konstrukcji i odchyleń konstrukcji od pionu – zarysowań spękań odspojeń fragmentów konstrukcji – zniszczenia węzłów konstrukcji…